Turks-Koerdische spanningen in Gent. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) mag geen schijn van partijdigheid wekken”

Op 28 maart 2024

De voorbije dagen kwam het tot rellen en geweld tussen leden van de Turkse en Koerdische gemeenschappen in Gent. De Gentse politie waarschuwt dat de situatie zeer gespannen blijft. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Dat burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) in die omstandigheden eenzijdig een Turks slachtoffer bezoekt is niet verstandig. Het is cruciaal om als lokaal bestuur niet de schijn te wekken dat je partijdig bent. Anders giet je alleen maar olie op het vuur. En dat kan niet de bedoeling zijn.”

Van Bossuyt: “De Clercq gaat de Turkse president Erdogan achterna. Die belde de Turkse jongen in kwestie – die in Brussel klappen kreeg van Koerden – ook al om nog wat extra stemmen te ronselen bij de Turkse diaspora in ons land. Dat de Gentse burgemeester zich hier uit electoraal opportunisme eveneens toe laat verleiden is laakbaar. En voor de duidelijkheid: ik veroordeel vanzelfsprekend elke vorm van geweld, en in het bijzonder tegen kinderen en jongeren. Dat mogen we nooit aanvaarden.”

Van Bossuyt: “Maar ook Koerden zijn het slachtoffer van geweldpleging en intimidatie. In onze eigen stad werd een Koerdische bakkerij vernield door volgens de persberichtgeving Turkse extremisten van de Grijze Wolven. Het stadsbestuur moet er ondubbelzinnig op inzetten om de situatie te de-escaleren en de rust terug te brengen. Dat een zelfverklaard ‘verbindende’ burgemeester op zo’n moment voor een polariserende actie kiest, gaat er bij niet in.”

Van Bossuyt: “Met N-VA Gent willen we iedereen – het stadsbestuur en alle Gentenaars – dan ook oproepen om geen buitenlandse conflicten naar onze stad te importeren, want dat is nefast voor onze lokale stadsgemeenschap.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is