Verkeersknip in Drongen zorgt voor ongenoegen in Deinze en Gent

Op 9 juli 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De vernieuwing van de bruggen op de E40 in Baarle en de daarmee gepaard gaande veranderingen
aan de verkeersinfrastructuur hebben geleid tot frustratie van de lokale bevolking en weggebruikers.


De stad Gent veroorzaakte zonder overleg heel wat verkeersellende.
Door de afslag aan de rotonde ter hoogte van de Baarleveldestraat, wordt de huidige toegang tot de
Kloosterstraat en de Deinsesteenweg (N466) afgesloten. Dit heeft een directe impact op de
verkeersstromen in het gebied.


Onveilige situatie:
“De knip aan de Kloosterstraatbrug heeft tot gevolg dat er meer verkeer door woongebied in de
omliggende straten – zoals de Halewijnkouter – wordt gestuurd. Dit terwijl het fonkelnieuwe en
broodnodige dubbelrichtingsfietspad op de brug de veiligheid van de fietsers reeds significant
verhoogt. Deze knip is dus een zoveelste dubbelop maatregel. Meer zelfs, bewoners laten ons weten
dat de nieuwe situatie het vaak moeilijk maakt voor vrachtwagens die uit tegengestelde richting
komen om elkaar te kruisen. De uitwijkmanoeuvres die dat met zich meebrengt, zorgen net voor
meer onveilige situaties voor fietsers – aldus de bewoners.” kaart N-VA Gent voorzitter Bob
Cammaert de lokale problematiek aan.


“Het is duidelijk dat dit stadsbestuur het knippen van straten ziet als een wondermiddel voor meer
verkeersveiligheid. Dit is echter het zoveelste bewijs dat deze aanpak van het stadsbestuur niet
noodzakelijk werkt. We zullen dan ook op de eerstvolgende gelegenheid schepen Watteeuw
bevragen omtrent de noodzaak van deze knip. Ook de verkeersveiligheid ter plaatse, in het bijzonder
voor de fietsers, zullen we aankaarten. Zo nodig, zullen wij ook oproepen om deze knip te herzien”
aldus strijdvaardig N-VA Gent gemeenteraadslid Els Roegiers.


Paaltjesoorlog
De veranderingen bemoeilijken de toegang tot het oprittencomplex van de E40 vanuit Landegem. Dit
kan leiden tot veel langere reistijden en congestie op alternatieve routes. Er heerst een zogenaamde
"paaltjesoorlog" waarbij tegenstanders van de afsluiting de paaltjes verwijderen of beschadigen.


Vorig jaar heeft raadslid Karlien De Paepe (N-VA Deinze) de situatie reeds aangekaart op de
gemeenteraad. Burgemeester Jan Vermeulen suggereerde de bevolking om een andere afrit te
nemen. Uit reacties die N-VA Deinze ontving lijkt deze suggestie niet goed te zijn ontvangen door de
lokale bevolking.


N-VA Deinze vraagt bij monde van fractieleider Bart Vermaercke aan het stadsbestuur om met
aandrang de ergernissen voor de lokale bevolking en bedrijven ter harte te nemen en te zorgen voor
een gecoördineerde aanpak, met duidelijke communicatie, verbeterde alternatieve routes en
handhaving van de veiligheid. Dit is cruciaal om de situatie te beheren en verdere escalatie van
conflicten te vermijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is