Verstrenging Gentse LEZ dankzij minister Demir alvast met 1 jaar uitgesteld. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Ook verder durven denken: effect op luchtkwaliteit marginaal, maar extra last voor middenklasse”

Op 24 oktober 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Mobiliteit en openbare werken
LEZ-verkeersbord

Afgelopen weekend besliste Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) om de verstrenging van de normen voor lage emissiezones (LEZ) met één jaar uit te stellen. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Een terechte beslissing. Goed nieuws ook voor veel Gentenaars. De energiecrisis en de hoge inflatie bezorgen veel mensen serieuze financiële kopzorgen. Daar nog eens de aankoop bovenop van een nieuwe wagen die aan striktere LEZ-normen voldoet, dat zou nefast zijn. Ik begrijp dan ook de wereldvreemde reactie niet van milieuschepen Heyse (Groen), die zegt gemengde gevoelens te hebben bij de beslissing van minister Demir. Sterker nog: voor mij heeft de Gentse LEZ geen meerwaarde die opweegt tegen de sociale kost.”

Van Bossuyt: “In onze stad is er al sinds 2017 een ingrijpend circulatieplan van kracht dat het autoverkeer in de centrumstad sterk verminderd heeft. Daar in 2020 nog eens een LEZ bovenop doen, was teveel van het goede. Met N-VA hebben we de LEZ voor de binnenstad dan ook nooit mee goedgekeurd. Een recente Vlaamse studie uit 2021 bevestigt onze visie: de LEZ zal tegen 2025 slechts zorgen voor een daling van de concentraties stikstofdioxiden (NO2) met 1,34% en van de concentraties zwarte roet met net geen 1%. Zo’n marginale winst aan luchtkwaliteit weegt niet op tegen de sociale impact van de Gentse LEZ.”

Van Bossuyt: “De lagere, werkende middenklasse heeft het nu al moeilijk. De hoge energieprijzen wegen zwaar door in het gezinsbudget, maar tegelijkertijd komt men niet in aanmerking voor het sociale tarief. Investeren in een meer energiezuinige woning is de oplossing en de Vlaamse regering ondersteunt dit met de nieuwe ‘Mijn VerbouwLening’. In die context kan je niet verwachten dat mensen ook nog eens een nieuwe auto kopen. Dat Gent een slooppremie van 1500 tot 2000 euro geeft aan mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming verandert daar weinig aan: de lagere middenklasse valt ook hier uit de boot.”

Van Bossuyt: “Luchtkwaliteit is vanzelfsprekend belangrijk, maar niet alleen zaligmakend. De huidige Gentse meerderheid heeft ten andere zelf al, mede onder druk van ons oppositiewerk, de uitbreiding van de LEZ buiten de R40 geschrapt en ook het alternatief daarvoor, de zogenaamde Zuurstofwijken. De snel evoluerende modernisering van ons Vlaamse wagenpark zal de komende jaren sowieso tot een betere luchtkwaliteit leiden, niet alleen in onze stad. In die zin wordt de Gentse LEZ elke dag een beetje meer achterhaald.”

Van Bossuyt: “Meer algemeen moet het stadsbestuur eens goed nadenken over zijn prioriteiten. Men vond wél geld voor een duur onderzoek van 140.000 euro over een mogelijke uitbreiding van de LEZ. Maar tegelijk schrapt men nu de bescheiden toelage van 100 euro per jaar voor wie zorgt voor een kind of verlengd minderjarige persoon met een handicap (30.000 euro per jaar). Als dat het sociale gelaat is van deze meerderheid, dan is er dringend nood aan verandering.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is