Vlaamse regering keurt 2de fase buffergebieden Gentse kanaalzone definitief goed

Op 24 juli 2012

De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag, op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, de tweede fase goed voor de leefbaarheid in de Gentse kanaalzone. Hierdoor komt meer bos en park in het gebied en het aantal fietsverbindingen wordt aanzienlijk uitgebreid.

 

De Vlaamse Regering besliste eerder om de Gentse Zeehaven verder uit te bouwen. Daarbij moest rekening gehouden worden met de leefbaarheid van de omliggende kanaaldorpen en het aanpalend stedelijk gebied van Gent, Evergem en Zelzate. Om de leefbaarheid te garanderen en te verbeteren werd een reeks maatregelen gepland. Die maatregelen slaan voornamelijk op de inrichting van koppelings- of buffergebieden. Ze moeten een buffer vormen tussen de kanaaldorpen en de haven om zo de levenskwaliteit in de woonkernen te garanderen.

Een eerste reeks buffergebieden werd goedgekeurd in 2005. Toen werd 445 ha omgezet in onder meer parkgebied, bos of landbouwgebied. Vrijdag keurde de Vlaamse Regering de 2de fase definitief goed. Die laat toe bijkomend 7 buffergebieden in te richten: in Zelzate, Oostakker, Kerkbrugge-Langerbrugge, Doornzele en Rieme. In totaal gaat het om 285 ha. Ongeveer 150 ha daarvan wordt bos of park, verspreid over verschillende gebieden. Negentig ha wordt landbouwgebied. 

Het plan voorziet ook verschillende nieuwe fietsverbindingen, goed voor ruim 10 km extra fietsroute. Zo komt er een veilig fietspad tussen Langerbrugge en Doornzele, wordt  een fietsroute voorzien op het oude spoortracé in Zelzate-Zuid en krijgt Klein-Rusland op termijn een rechtstreekse verbinding met de fietsersbrug over de R4 ter hoogte van Ertvelde.

Daarnaast krijgt de Gentweg een rechtstreekse aansluiting met de Langerbruggekaai. Hierdoor zullen de bewoners minder hinder ondervinden van het vrachtverkeer. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is