Programma 2018

Speerpunt 1 - Onverbiddelijk voor criminaliteit en overlast

 1. Met slimme camera’s kan criminaliteit en overlast worden aangepakt. Dat werkt elders uitstekend. Dus ook in Gent.
 2. Veiligheid is van en voor iedereen. Niet alleen van en voor de politie. Er komen dus BIN’s, buurtinformatienetwerken.
 3. ​​​We voeren een lik-op-stukbeleid: overtredingen worden bestraft. Alle Gentenaars zijn gelijk voor de wet.
 4. Je wijkagent wordt belangrijker. Hij/zij controleert, verbindt en bemiddelt.
 5. De politie moet nóg toegankelijker zijn. Ook in de deelgemeenten en online.

 

Speerpunt 2 - Geen knips, wel slimme verkeersroutes

 1. Zorgeloos onderweg in een verkeersveilige en toegankelijke stad, daar gaan we voor.
 2. Comfortabel switchen tussen fiets, auto, tram, bus, waterbus en taxi. Het kan. Klantvriendelijkheid is de eerste zorg.
 3. We willen genoeg parkeerplaatsen. De parkeertarieven worden verlaagd.
 4. Er komen vlotte verkeersstromen door inzet van technologie, dus weg met die knips.
 5. Gent moet bereikbaar zijn, ook en vooral voor bewoners van deel- en buurgemeenten. Gent moet de centrumfunctie behouden.

Speerpunt 3 - Een thuis voor iedereen

 1. De Nederlandse taal verbindt de Gentenaars en leidt naar een diploma en werk. Op school wordt dus alleen Nederlands gesproken.
 2. Jij kiest zelf de school van jouw kinderen. Idem voor de kinderopvang.
 3. Meer aandacht voor personen met een beperking en voor ouderen- en mantelzorg. Vereenzaming moet voorkomen worden.
 4. We willen meer groene ruimte waar Gentenaars elkaar kunnen ontmoeten; ook in de deelgemeenten.
 5. Deelgemeenten krijgen het recht zichzelf te blijven.

Speerpunt 4 - Jobs en betaalbare woningen

 1. We activeren en versterken mensen via opleiding en een job. Wie kan moet aan de slag.
 2. We voorzien meer betaalbare woningen, ook voor alleenstaanden en gezinnen.
 3. We  maken een einde aan sociale en woonfraude.
 4. We investeren in renovatie van bestaande woningen en geven huurpremies aan wie op de wachtlijst staat voor een sociale woning.
 5. Werkende ouders krijgen voorrang bij de kinderopvang.

Speerpunt 5 - Meer plaats voor ondernemen

 1. Ondernemers en handelaars krijgen het respect dat ze verdienen. Samen nemen we beslissingen.
 2. Onze haven en de deelgemeenten krijgen mee een hoofdrol in de economische groei.
 3. Duurzaamheidseisen voor bedrijven moeten, maar haalbaar en niet blind.
 4. We ondersteunen ondernemers bij digitalisering en in de deeleconomie.
 5. We maken van Gent een bereikbare en aantrekkelijke winkelstad.

Verkiezingsprogramma N-VA-Gent in Vlaamse gebarentaal

Europees parlementslid en lijstduwer Helga Stevens legt de speerpunten van het N-VA verkiezingsprogramma uit in Vlaamse gebarentaal.
zie hier het filmpje 

5 x 5 speerpunten voor Gent

Benieuwd naar onze 5 x 5 speerpunten voor Gent?
Hier kunt u ze vinden.