3x N-VA op Gentse gemeenteraad: géén vrachtwagens op voetpaden, géén monster-GAS-boetes voor autovrije zone/knips, géén knip voor Schayckstraat in Zwijnaarde

Op 24 juni 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Interpellatie: Vrachtwagens op voetpad = verkeersveilig?

Fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De vrachtwagensluis in de Frederik Burvenichstraat staat symbool voor alles wat fout zit aan het recent ingevoerde wijkmobiliteitsplan Gentbrugge. In plaats van te erkennen dat de sluis geen oplossing is, laat het stadsbestuur nu o.a. vrachtwagens voor de afvalophaling naast de sluis over het voetpad rijden. Het trottoir werd er zelfs speciaal voor verlaagd. Is dat nu verkeersveilig? Vrachtwagens die rakelings langs huizen scheren en dan weer moeten invoegen tussen fietsers en auto’s? Met onze nieuwe cartoon willen we de absurditeit hiervan duidelijk maken. Bewoners zijn terecht boos, ook over het fors toegenomen verkeer in hun straat. Dat bewijst andermaal ons punt: problemen geraken niet opgelost, alleen maar verschoven. Op de gemeenteraad van vanavond zal ik die pijnpunten nog maar eens aanklagen.”

 

Voorstel: Géén herhaalde GAS-boetes meer voor autovrijzone & knips

Van Bossuyt: “In Gent krijgen mensen soms een hele reeks GAS-boetes voor gelijkaardige overtredingen vooraleer ze de eerste boete daarover ontvangen hebben. Dat gaat dan meestal over het passeren van eenzelfde knip zonder vergunning of het binnen rijden van de autovrije zone. Dat is natuurlijk niet fair: zo krijg je al snel voor honderden euro’s aan boetes toegestuurd, terwijl je nog niet eens weet dat je verkeerd bezig bent. Met N-VA Gent hebben we dit probleem al verschillende keren aangekaart, net zoals de Gentse ombudsvrouw. Maar burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) en compagnon Filip Watteeuw (Groen) wilden van geen wijken weten. Een recent vonnis van de rechtbank geeft hen echter ongelijk: tien of meer boetes opleggen voor wat in wezen één overtreding is, kan niet. Dus doen we andermaal een voorstel om komaf te maken met deze kwalijke praktijk.”

 

Voorstel: Afschaffen knip Schayckstraat in Zwijnaarde

Gemeenteraadslid Gert Robert: “In het kader van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde werd een knip ingevoerd in de Joachim Schayckstraat. De knip is één van de elementen in het plan dat sterk gecontesteerd is, zowel bij voor- als tegenstanders van het hele plan. Tijdens het debat hierover in de commissie mobiliteit eerder deze maand bleken vertegenwoordigers van CD&V en Vooruit ook plots kritisch voor de knip, hoewel beide partijen die herhaaldelijk mee goedgekeurd hebben. Dit schept natuurlijk onduidelijkheid voor de burger en voor de kiezer in oktober: zijn ze nu pro of contra? Met dit voorstel willen we hen de kans bieden om kleur te bekennen. N-VA Gent – en onze afdelingsvoorzitter Bob Cammaert, zelf van Zwijnaarde, in het bijzonder – vindt alvast dat de knip op de schop moet.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is