De N-VA wil het anders.

leeuw

Voor N-VA Gent gaat het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 eerst en vooral over de inhoud, niet over de postjes. Daarom presenteren we vandaag de speerpunten in ons verhaal voor Gent.

Denkt u ook dikwijls dat het beleid in Gent er de laatste jaren niet beter op is geworden? Gent is nog altijd wijs maar het is tijd om de problemen aan te pakken.

Files, boetes, regelneverij, woonproblemen en eindeloze bemoeienissen, het komt de Gentenaars de strot uit.

De N-VA wil het anders. Denkt u ook dikwijls: “…

 

… laat mij rijden”?

De N-VA wil u zelf laten kiezen hoe u zich verplaatst.

Dus alle fietsen buiten en weer auto’s op de Graslei?

Neen, maar wel:       

- Zelf bepalen of u te voet, met de auto, fiets of bus gaat.

- Veilig verkeer, zeker ook voor kinderen.

- Verkeersregels gelden voor iedereen.

- Voldoende en betaalbare parkeerplaatsen.

- Een bereikbare stad met slimme ingrepen in plaats van pestmaatregelen.

- Mobiliteitsproblemen oplossen in plaats van er te creëren.

- Afschaffen van de LEZ.

 

… blijf van mijn geld”?

De N-VA wil een gezond financieel beleid.

Dus de Gentenaars moeten weer extra betalen?

Neen, maar wel:        

- De belastingen verminderen door de recent verhoogde onroerende voorheffing te verlagen.     

- Niet blind met subsidies strooien.

- Alle stedelijke uitgaven doorlichten en schrappen waar nodig.

- De dramatisch hoge schuldenberg afbouwen.

- De centen beheren als een goede huisvader en niet van crisis naar crisis sukkelen.

 

… laat ons overeenkomen”?

De N-VA wil een veilig, proper en Gents Gent.

Dus eigen volk eerst?

Neen, maar wel:        

- Van uuflakke tot Sinterklaas, onze cultuur en tradities blijven bestaan.

- Investeren in een Nederlands-taalbeleid.

- Solidariteit voor mensen die het nodig hebben, niet voor wie er misbruik van maakt. 

- Een goed onderhouden stad, toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.

- Meer middelen voor onze Gentse Flikken, meer blauw op straat.

- Kordate aanpak van criminaliteit en overlast (zoals sluikstorten).

 

… laat mij ondernemen”?

De N-VA wil ondernemen gemakkelijker maken.

Dus elk doet zijn goesting?

Neen, maar wel:        

- Weg met regelneverij en overdreven controledrang.

- Vertrouwen geven aan onze ondernemers.

- Vlotte stedelijke dienstverlening.

- Van Gent opnieuw een gezellige en authentieke shoppingstad maken.

- Ambitie tonen en Gent op de kaart zetten als technologiekampioen.

- Verdere ontwikkeling van een veilige en bereikbare Gentse haven.

 

… laat mij wonen”?

De N-VA wil een degelijk woonbeleid met voorrang voor Gentenaars.

Dus voor iedereen een sociale woning?

Neen, maar wel:        

- Meer betaalbare woningen, in alle segmenten.

- Hoger bouwen waar het past, om ruimte te laten voor groen.

- Geen nutteloze regels bij vergunningsaanvragen.

- Bouwen van een grootschalig studentendorp om gezinswoningen vrij te maken.

- Niet zozeer meer, maar vooral betere sociale woningen door renovatie.

- Voorrang voor Gentenaars en een streng antifraudebeleid voor sociale woningen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is