Gents antiracismeplan = contraproductief

Op 3 april 2015, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Integratie, Personeel, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Ondanks de verbale stoerdoenerij van de schepen in de media bestempelde warempel ook ‘opiniemaker’ Dyab Abou Jahjah het aangekondigde plan als weinig meer dan ‘vage ambtenarentaal’.

Meer nog, dit plan zal manifest contraproductief werken. De intensieve controles op discriminatie op de huurmarkt zullen de prijzen de hoogte injagen, ten nadele van de zwaksten. De onzinnige nadruk op de thuistaal in het onderwijs zal de dramatische schooluitval en de problematische doorstroming richting hoger onderwijs (en dus naar de arbeidsmarkt) bij kinderen met een migratieachtergrond niet terugdringen.

Qua maatregelen gericht tegen bedrijven heeft de N-VA wél bekomen dat toch één absurde actie geschrapt werd (systematisch controleren van vacatures op zogenaamd té hoge taalvereisten, godbetert!). Maar de scherpe kritiek van zowel VOKA als Unizo blijft gelden: dit plan culpabiliseert ondernemers op groteske wijze. Dankuwel @OpenVLD.

Bovendien is dit plan gebouwd op juridisch drijfzand: de stad eigent zich met de glimlach bevoegdheden toe die ze niet heeft… Dat creëert rechtsonzekerheid, maar dat is voor de meerderheid vanzelfsprekend geen punt.

Schrijnend ook: terwijl paarsgroen verhuurders, werkgevers, enz. viseert, scoort de stad zelf qua diversiteit van het eigen personeel opvallend lager dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden. Anders gezegd: op het punt waar het stadsbestuur wél bevoegd is, en ook een stap vooruit zou kunnen zetten, daar blijft het oorverdovend stil.

Voor alle duidelijkheid: racisme en discriminatie kunnen niet, en moeten worden bestreden. Maar daarvoor bestaan er al instrumenten: de Vlaamse en federale antidiscriminatiewetgeving. Voor de N-VA moet vooral een positieve aanpak in dit verhaal centraal staan. Ons antwoord is heel eenvoudig: integratie. Zorg ervoor via intensief taalonderwijs dat de schoolachterstand van veel allochtone kinderen wegvalt. Wij denken dat dit wél een enorme sprong voorwaarts zou zijn…

 

Siegfried Bracke, voorzitter gemeenteraadsfractie
siegfried.bracke [at] nvagent.be

Ronny Rysermans, voorzitter OCMW-fractie
ronny.rysermans [at] nvagent.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is