Gents stadsbestuur betaalt slachtfacturen islamitisch offerfeest. Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Worden facturen voor een kerstkalkoen dan ook terugbetaald?”

Op 21 juli 2021, over deze onderwerpen: Integratie

Van 20 tot 23 juli vindt het islamitische offerfeest plaats. De Stad Gent blijkt via het stedelijk integratie-agentschap IN-Gent de kosten van de slachtfactuur terug te betalen aan wie een dier laat slachten. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Dit kan voor ons absoluut niet. Ik zie geen enkele reden waarom de stadskas – en dus de belastingbetaler – zou moeten opdraaien voor persoonlijke kosten van mensen die een religieus feest vieren. Dit is opnieuw een voorbeeld van het woke-beleid waar we in Gent ondertussen al genoeg staaltjes van hebben gezien, zie onder andere het dekoloniseringsrapport dat ons waarschuwde voor de gevaren van Pippi Langkous.”

Anneleen Van Bossuyt: “De stad en IN-Gent moeten zich hier niet mee bezig houden. Gentenaars kunnen hun kerstkalkoen toch ook niet laten terug betalen door het stadsbestuur? Of de kosten van een ijslammetje bij communiefeesten? Of kosten voor het christelijke of Joodse paasfeest? Dat is maar goed ook. Dat terugbetaling bij het offerfeest wél mogelijk is, is eigenlijk een vorm van discriminatie. Waarom wordt een islamitisch feest hier bevoordeeld door het stadsbestuur? Een geval van doorgeslagen woke-denken? Misschien moet Unia dat maar eens onderzoeken.”

Van Bossuyt: “Problematisch is ook dat het stadsbestuur ervoor kiest om voor zijn terugbetalingsbeleid reclame te maken via een meertalige folder (Arabisch, Turks, Frans, …). Het stadsbestuur is hier al eerder voor op de vingers getikt door de Commissie voor Taaltoezicht, nadat we met N-VA klacht hadden ingediend. Dat het stadsbestuur het überhaupt nodig vindt om via een persbericht te communiceren over het hoe en waarom van een religieus feest vind ik op zich al bizar. Ook dit is niet de taak van een lokale overheid. De Gentse ‘kerstmarkt’ moest een ‘wintermarkt’ worden, maar promotie voor het islamitische offerfeest is geen probleem?”

Van Bossuyt: “De terugbetaling van kosten voor het offerfeest maakt deel uit van een breder integratiebeleid waar we ons met N-VA helemaal niet in kunnen vinden. Een ander element hierin is bijvoorbeeld de recente verplichting binnen het stedelijk onderwijs om religieuze symbolen – in concreto de hoofddoek – op school toe te laten. Collega-kamerlid en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai heeft al genoeg gewezen op de nefaste gevolgen van dit soort beleidskeuzes.”

N-VA-afdelingsvoorzitter Bob Cammaert, vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IN-Gent: “Ik zal er op de eerstvolgende raad van bestuur op aandringen dat de ongepaste terugbetalingsregeling onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt. De euro’s van de Gentse belastingbetalers kunnen veel beter elders aan besteed worden.”

Van Bossuyt besluit: “Het is hoog tijd dat de voorkeursbehandeling van het offerfeest stopt. Moslims kunnen het offerfeest perfect vieren zonder een terugbetaling van hun slachtfactuur en conform de geldende Vlaamse regels, o.a. over verdoofd slachten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is