N-VA Gent: “Wijkcirculatieplan Zwijnaarde: nood aan verder overleg en meer draagvlak”

Op 29 januari 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
wijkcirculatieplan Zwijnaarde

Fractieleider Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Het wijkcirculatieplan van het stadsbestuur voor Zwijnaarde blijft een heet hangijzer. Ondanks veel ontevredenheid en protest bij bewoners bleken aanpassingen lange tijd onmogelijk. Maar recent – en onder druk van een hangende juridische procedure – bleek er in Rijvissche dan toch een doorbraak mogelijk. Voor ons voldoende reden om het plan opnieuw op de gemeenteraad te agenderen: ook voor andere pijnpunten moeten er in overleg met de bewoners alternatieve oplossingen komen waarvoor meer draagvlak bestaat.”

Bob Cammaert, voorzitter van N-VA Gent en inwoner van Zwijnaarde: “In de wijk Rijvissche dreigde een geplande knip in de Rijvisschestraat de bereikbaarheid van de buurt voor bewoners ernstig te bemoeilijken. Pas toen de buurtbewoners juridische stappen ondernamen en na nog eens lang aandringen, met ook druk vanuit onze fractie in de gemeenteraad, bleek het stadsbestuur ten langen leste bereid om alsnog terug rond de tafel te gaan zitten.”

Van Bossuyt: “De resultaten van dit laatste overleg zijn ondertussen bekend: de knip wordt geschrapt en in de plaats komt het principe van plaatselijk verkeer, dat op termijn geautomatiseerd via camerabewaking zou gehandhaafd worden – naar verluidt een première voor Gent. Met N-VA Gent pleiten we echter al langer voor dit soort slimme mobiliteitsmaatregelen.”  

Cammaert: “De ontwikkelingen in Rijvissche werden begrijpelijkerwijs met argusogen gevolgd door de andere bewonersgroepen in Zwijnaarde, die ook vragende partij zijn om elementen in het wijkcirculatieplan te herzien. Blijkbaar zijn er nu toch alternatieve maatregelen mogelijk om het doel van meer verkeersveiligheid te bereiken. De casus Rijvissche doet velen ook de vraag stellen of verzoeken om overleg en participatie pas ernstig genomen worden wanneer er juridische stappen ondernomen worden.”

Van Bossuyt: “Concreet blijken bewoners vragende partij te zijn om onder meer de knip aan de Hutsepotstraat/Campusstraat, de knip aan de Joachim Schayckstraat, en de ingreep aan de Maaltemeers te herbekijken. Daarom hebben we met N-VA Gent een voorstel voor de gemeenteraad ingediend om die resterende pijnpunten in het wijkcirculatieplan voor Zwijnaarde in overleg met de bewoners te herbekijken, met het oog op het nemen van alternatieve maatregelen waarvoor een groter draagvlak bestaat.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is