Opnieuw juridische procedure door bewoners tegen wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde. Bob Cammaert (N-VA): “Dit is het failliet van de aanpak door het stadsbestuur”

Op 29 maart 2024, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken
wijkcirculatieplan Zwijnaarde

Vandaag geraakte bekend dat bewoners opnieuw naar de rechter gestapt zijn tegen de invoering van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde door het stadsbestuur. Bob Cammaert, voorzitter van N-VA Gent en zelf ook inwoner van Zwijnaarde: “Dat bewoners zich andermaal verplicht zagen om tegen dit wijkmobiliteitsplan naar de rechtbank te trekken, is tekenend. Er is gewoon geen lokaal draagvlak voor de ingrijpende veranderingen die men wil doorvoeren.”

Cammaert: “Burgemeester Mathias De Clercq (OpenVLD) dacht van alle protest af te zijn na het sluiten van een akkoord met aangepaste maatregelen voor de Rijvisschewijk, waardoor enkel in hun straat het plan werd aangepast. Maar dat was buiten de waard gerekend. Zoals we met N-VA voorspeld hadden, stappen andere bewoners ook naar de rechter. Met al die rechtszaken en reacties vanuit heel Zwijnaarde moet er bij het stadsbestuur eindelijk eens een belletje beginnen rinkelen. Echte inspraak betekent luisteren naar én rekening houden met de bezorgdheden van allé inwoners, en niet enkel naar wat in het eigen ideologische kraam past.”

Cammaert: “De aanpassingen voor de Rijvisschewijk creëren nieuwe problemen voor naburige bewoners. De perfecte illustratie van wat we met N-VA Gent al van in het begin zeggen: deze plannen lossen geen problemen op, maar verschuiven ze gewoon naar andere straten en wijken. Zo creëer je polarisering tussen mensen – wat we de voorbije week helaas ook zagen in Zwijnaarde. Bewoners van de ene straat of buurt worden opgezet tegen bewoners van een andere straat of buurt. Tot zover het ‘verbindende project’ van de tandem De Clercq-Watteeuw.”

Cammaert: “N-VA vindt dat de wijkmobiliteitsplannen in hun huidige vorm op de schop moeten. Het is duidelijk dat de bewoners die verregaande ingrepen, zoals de knips, niet lusten. De vraag rijst zelfs of er op het vlak van verkeersveiligheid een stap vooruit zal worden gezet. Wij willen de concrete pijnpunten qua verkeersveiligheid aanpakken met échte oplossingen en met de nodige budgetten. Kwestie van onze verkeersinfrastructuur veiliger in te richten, met bijvoorbeeld een volledig fietspad in de Tramstraat. Daar heb je natuurlijk een gezonde stadskas voor nodig, quod non.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is