Woningent laat kansen liggen om sociale woonfraude met buitenlandse eigendommen aan te pakken. Gert Robert (N-VA): dit is niet ernstig op een moment dat er zoveel gezinnen op de wachtlijst staan

Op 9 september 2021, over deze onderwerpen: Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Uit een recente beslissing van de raad van bestuur van Woningent blijkt dat het opsporen van sociale woonfraude door huurders met eigendommen in het buitenland voor de sociale huisvestingsmaatschappij geen prioriteit is.

Gemeenteraadslid Gert Robert legt uit: “De Vlaamse overheid heeft een raamcontract afgesloten met gespecialiseerde onderzoeksbureaus om eigendommen in het buitenland op te sporen. Elke sociale verhuurder kan hierop intekenen. De kosten worden bijna volledig gedragen door Vlaanderen. Uit de nota voorgelegd aan de raad van bestuur blijkt duidelijk de onwil van Woningent om gebruik te maken van dit raamcontract. Zij stellen dat er andere prioriteiten zijn dan nagaan of mensen iets in het buitenland bezitten. Woningent besliste om bij aanwijzingen van eigendommen in het buitenland, het onderzoek zoveel mogelijk intern te voeren. Enkel als allerlaatste mogelijkheid kan er eventueel beroep gedaan worden op een extern onderzoeksbureau via het raamcontract.”

Gert Robert: “Woningent is een grote maatschappij met meer dan negenduizend huurders waarvan een groot aantal van buitenlandse herkomst. De kans is reëel dat daar mensen bij zijn die ergens in het buitenland een eigendom hebben en dus eigenlijk geen recht hebben op een sociale woning. Ik begrijp dan ook niet waarom Woningent zo weigerachtig staat tegenover de mogelijkheden die de Vlaamse overheid hen biedt om dit soort fraude aan te pakken.”

Collega-gemeenteraadslid Ronny Rysermans (N-VA): “Het kan ook anders. De reactie van Woningent staat in schril contrast met dat van het Gentse Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Het SVK is wel ingegaan op mijn vraag om dit soort fraude te onderzoeken en stelde een stappenplan op dat vastlegt in welke gevallen zij op het raamcontract beroep zullen doen. Het verschil in visie en aanpak met WoninGent is opmerkelijk en wat mij betreft onbegrijpelijk.”

Raadslid Robert: “Woningent legt de verantwoordelijkheid bij het eigen personeel op een moment dat zij al de handen vol hebben met de vele verhuisbewegingen van de oude woonblokken naar de nieuwbouw. Iets wat Woningent ook zelf opmerkt. En dat terwijl ze tegen een lage kostprijs het onderzoek naar het hebben van buitenlandse eigendommen aan gespecialiseerde onderzoekers kunnen uitbesteden en zo de druk op hun eigen personeel verminderen. Dat was natuurlijk ook expliciet de bedoeling van Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele toen die de raamovereenkomst lanceerde.”

Robert besluit: “Het resultaat is voorspelbaar. Huurders die verzwijgen dat zij iets bezitten in het buitenland moeten zich niet teveel zorgen maken. De verliezers bij deze non-aanpak zijn mensen die wel recht hebben op een sociale woning, maar nog langer op de wachtlijst zullen staan dan nodig omdat fraude niet ernstig wordt aangepakt.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is