Deputatie schrapt omgevingsvergunning voor omstreden sociaal woonproject op site woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. Els Roegiers (N-VA): “Overwinning voor de bewoners van De Liberteyt en voor alle omwonenden”

Op 24 oktober 2022, over deze onderwerpen: Sociale zaken, Welzijn, Wonen (+ ruimtelijke ordening)
Tuin WZC De Liberteyt

De Oost-Vlaamse deputatie heeft beslist om de omgevingsvergunning ongedaan te maken die het stadsbestuur zichzelf had toegekend voor een sociaal woonproject in de tuin van WZC De Liberteyt in Wondelgem. N-VA-gemeenteraadslid Els Roegiers: “Dit is uitstekend nieuws voor alle rusthuisbewoners en ook voor alle omwonenden. Door de beslissing van de deputatie wordt de tuin van het rusthuis gevrijwaard voor de toekomst. De senioren voor wie De Liberteyt hun thuis is, zullen er rustig verder van hun oude dag kunnen genieten. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur ondanks alle lokale tegenstand toch wilde doorgaan met dit asociale project.”

Bob Cammaert, voorzitter N-VA Gent: “Tegen het project – 24 sociale huurwoningen in vier verdiepingen in de tuin van het WZC – was lokaal veel protest gerezen. Zowel de rusthuisbewoners als heel wat omwonenden verzetten zich tegen het plan dat zeker een kwart van de tuin van het WZC zou innemen en dat het open karakter van de site teniet zou doen. Maar het stadsbestuur had ook in dit dossier geen oren naar de mening van de mensen en bleef doof voor alle kritiek.”

Raadslid Roegiers: “Tijdens de gemeenteraad van 28 maart jl. stelde ik nog voor om de pauzeknop in te drukken en samen met de ouderen en de buurt op zoek te gaan naar een aanvaardbaar compromis. Maar alle meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, Vooruit en CD&V – stemden mijn voorstel zonder meer weg. Met name CD&V-raadslid Stijn De Roo verdedigde het sociale woonproject van het stadsbestuur. Ook op mijn latere vragen en tussenkomsten om de plannen alsnog te wijzigen, werd niet ingegaan. Ik voelde me een roepende in de woestijn.”

Afdelingsvoorzitter Cammaert: “De deputatie ziet nu twee belangrijke problemen. Ten eerste is er een juridische kwestie: men stelt vast dat het stadsbestuur eigenlijk zichzelf een omgevingsvergunning heeft gegeven, en dat mag wettelijk gezien niet. De aanvrager van de vergunning is immers het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent en dat is voor 100% in handen van de Stad Gent zelf. Recent stelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen het stadsbestuur ook al in het ongelijk in een vergelijkbaar dossier, de Wasserijsite in Sint-Amandsberg.”

Raadslid Roegiers: “Meer ten gronde meent de deputatie dat het stadsbestuur helemaal niet heeft gekeken naar de impact van het nieuwe project op de levenskwaliteit van de bewoners van het WZC. Er wordt expliciet gesteld dat die bewoners ‘niet alleen het recht hebben op, maar ook een fundamentele behoefte hebben aan kwalitatieve, groene buitenruimte’. Met het voorgestelde project gaat het stadsbestuur hiertegen in en daarbij wordt ook gezondigd tegen het eigen stedelijke Algemeen Bouwreglement dat het belang van voldoende private buitenruimte benadrukt, zo oordeelt de deputatie.”

Els Roegiers besluit: “Er was aanhoudend en grootschalig protest, er waren keer op keer kritische tussenkomsten in de gemeenteraad vanuit de oppositie, maar de meerderheidspartijen wilden niet luisteren en men wilde niet in gesprek gaan. Nu worden ze in het ongelijk gesteld: het Gentse stadsbestuur heeft in dit dossier geen aandacht gehad voor de noden en behoeften van kwetsbare ouderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is