Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 februari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

Midden januari heeft het stadsbestuur de rijrichting in de Oude Abdijstraat in Drongen laten omkeren. Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA): “Omdat ik signalen uit de buurt kreeg dat dit leidde tot verkeersonveilige toestanden aan basisschool De Vuurtoren heb ik schepen Watteeuw hier vorige …

Op 6 februari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Mobiliteit en openbare werken, Sociale zaken, Welzijn

Sinds 1 januari is er een lage emissiezone van kracht voor de Gentse binnenstad. Maar het Gentse stadsbestuur wil verder gaan: de uitbreiding van de LEZ buiten R40 is expliciet opgenomen in het bestuursakkoord. N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “Dit is geen goed idee. Een uitbreiding van …

Beste Gentenaars, We zijn 1 jaar ver en de Gentse coalitie vertoont duidelijke barsten. Een geplande studiereis/handelsmissie naar Israël legt de kloof bloot tussen OpenVLD en Groen/sp.a. Groen en rood hadden de trip eerst gewoon mee goedgekeurd. Maar onder druk van de communisten van PVDA keerden …

Op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Is N-VA Gent echt “tegen koning fiets”? Natuurlijk niet. Een rechtzetting gepubliceerd in krant 'De Gentenaar' van 28 januari 2020 legt ons standpunt uit …

Op 13 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Het Gentse stadsbestuur maakte bij monde van schepen Watteeuw (Groen) bekend dat een parkeerplaats in de voortuin niet langer vergund zal worden. Anneleen Van Bossuyt, fractieleider van de Gentse N-VA, reageert: “Voor onze stad is dit geen goed idee. In veel wijken hebben bewoners nu al te weinig …

Op 9 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De Gentse actiegroep Ademruimte – een groepering van verschillende bewonersgroepen uit Gent en de rand – vraagt een masterplan voor de snelwegen in en rond Gent (E17, E40, R4, B401). Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Elke Sleurs (N-VA): “Vanuit Gent steunen we deze vraag. In 2018 pleitten we …