Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 februari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport

Siegfried Bracke stelde op de gemeenteraad voor om Gentenaars opnieuw gratis het Gravensteen te laten bezoeken."Veel kost het niet. Het gratis maken van het Gravenkasteel voor Gentenaars komt neer op een kadootje van vijfentwintig cent per inwoner. Het zou een mooi symbolisch gebaar zijn van de …

Op 15 januari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport

N-VA Gent is van mening dat het hoog tijd is dat het schepencollege uitleg geeft over haar beslissingen voor de herbestemming van de Sint-Annakerk. Daarom vroegen Karlijn Deene en Anneleen Van Bossuyt om een bespreking in openbare zitting van dit dossier, met onderstaande brief. De schepen gaat op …

Op 8 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport

Ministers Muyters en Crevits kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. Meer en betere sportinfrastructuur …

Op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters investeert 2.619.000 euro in nieuwe sportinfrastructuur in Gent. In totaal kent de minister meer dan 20 miljoen euro subsidies toe aan 44 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om …

Op 26 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Economie & Werk, Stadsontwikkeling

Begin juni startten de eerste renovatiewerken aan het Wintercircus op de Krook-site. Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) besliste deze week om 1,35 miljoen euro EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) bij te dragen aan de financiering van de …

Op 29 april 2017, over deze onderwerpen: Cultuur & Sport, Stadsdiensten

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt 119 235 euro vrij voor de renovatie van het zwembad Rooigem. In totaal investeert de Vlaamse Regering 10 miljoen euro in 25 nieuwbouw- of renovatieprojecten voor Vlaamse zwembaden. In 2015 trok minister Muyters al eens 10 miljoen euro uit voor …