Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 oktober 2022, over deze onderwerpen: Sociale zaken, Welzijn, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

De Oost-Vlaamse deputatie heeft beslist om de omgevingsvergunning ongedaan te maken die het stadsbestuur zichzelf had toegekend voor een sociaal woonproject in de tuin van WZC De Liberteyt in Wondelgem. N-VA-gemeenteraadslid Els Roegiers: “Dit is uitstekend nieuws voor alle rusthuisbewoners en ook …

Op 9 september 2022, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Sinds juni is een door het stadsbestuur besteld extern doorlichtingsrapport klaar over sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) WoninGent, die voor 99% in handen is van de Stad Gent. Maar pas nu komt het document aan de oppervlakte. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “De resultaten zijn eerlijk …

Op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Sociale zaken, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Begin 2021 stelde Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele nieuwe instrumenten ter beschikking van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) om beter te kunnen optreden tegen sociale fraude door huurders die onroerend goed in het buitenland bezitten. Gert Robert, gemeenteraadslid en …

Op 24 juni 2022, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Cultuur & Sport, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

In een vandaag door Het Laatste Nieuws gepubliceerd artikel wordt de in de Brugse Poort gevestigde vzw Masala beschuldigd van het verhuren van afgekeurde sociale woningen tegen woekerprijzen. N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “Dit moet terdege onderzocht worden. Met N-VA hebben we alvast …

Met stip op één de meest besproken maatregel van het stadsbestuur van de afgelopen maand: de verplichting dat de helft van de eetstandjes op de Gentse Feesten 100% veggie moeten zijn. Ook de nationale media stonden er vol van. Met N-VA willen we de wet van vraag en aanbod laten spelen. Je ziet het …

Tijdens de gemeenteraad van vanavond doet N-VA 4 constructieve voorstellen voor een beter Gent: 1. Verhogen opruimkosten voor sluikstorters Raadslid Ronny Rysermans: “De opruimkost die in onze stad aan sluikstorters wordt aangerekend is al sinds 2013 onveranderd: 125 euro. Zowat alle andere …