Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 november 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

N-VA-gemeenteraadslid Ronny Rysermans vroeg de cijfers op over illegale graffiti en wildplakken in onze stad. Raadslid Rysermans: “Uit die cijfers blijkt dat het probleem van illegale graffiti toeneemt. Dat is met name zo voor graffiti en wildplakken op het openbare domein. Tegelijk is duidelijk …

Op 24 oktober 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Mobiliteit en openbare werken

Afgelopen weekend besliste Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) om de verstrenging van de normen voor lage emissiezones (LEZ) met één jaar uit te stellen. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Een terechte beslissing. Goed nieuws ook voor veel Gentenaars. De energiecrisis en de hoge inflatie …

Met stip op één de meest besproken maatregel van het stadsbestuur van de afgelopen maand: de verplichting dat de helft van de eetstandjes op de Gentse Feesten 100% veggie moeten zijn. Ook de nationale media stonden er vol van. Met N-VA willen we de wet van vraag en aanbod laten spelen. Je ziet het …

Op 17 maart 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw, Veiligheid

Onlangs vond een ernstig incident plaats waarbij de hulpdiensten geen snelle toegang hadden tot het natuurgebied Bourgoyen-Ossenmeersen: het toegangshek bleek afgesloten met een slot waarvan niemand een sleutel had. Een onwel geworden oudere man moest hierdoor een half uur langer wachten op hulp. N …

Op 1 maart 2022, over deze onderwerpen: Intercommunales, Leefmilieu & Landbouw

Uit opgevraagde cijfers blijkt dat de kost voor het opruimen van sluikstorten maar in heel beperkte mate wordt verhaald op betrapte sluikstorters. N-VA-gemeenteraadslid Ronny Rysermans: “In 2020 bedroeg de globale kost voor het opruimen van sluikstorten door Ivago 764.000 euro. Maar aan betrapte …

Op 26 januari 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu & Landbouw

Het N-VA-voorstel om aan Gentenaars die dit wensen een boom cadeau te doen, werd tijdens de voorbije gemeenteraad unaniem goedgekeurd. N-VA-gemeenteraadslid en natuurliefhebber Els Roegiers: “Ik ben heel blij dat de meerderheid en ook de andere oppositiepartijen zijn mee gestapt in ons …