Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 juni 2021, over deze onderwerpen: Personeel

Naar aanleiding van het actuele debat over het dragen van levensbeschouwelijke kentekens door overheidspersoneel legt de N-VA-fractie het dossier op de tafel van de Gentse gemeenteraad. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “We leggen in de gemeenteraad van juni een voorstel neer om een verbod in …

Op 5 februari 2021, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Integratie, Personeel

Beste N-VA-lid, 2021 is in Gent meteen met enig politiek vuurwerk van start gegaan. Onder druk van N-VA moest Groen-schepen Van Braeckevelt zijn (onwettelijke) voornemen om het Nederlands niet meer als absolute voorwaarde te stellen voor een job bij de stad opbergen. Waarom de OpenVLD van Matthias …

Op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Integratie, Personeel

Gisteren presenteerde het stadsbestuur zijn nieuwe diversiteitsplan voor het stadspersoneel. Opvallend is dat de kennis van het Nederlands niet altijd meer een voorwaarde is om bij de stad te werken. Ook opmerkelijk is dat niet langer de best scorende kandidaat zal geselecteerd worden, maar wel die …

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Personeel

Vlaams minister Homans (N-VA) vernietigde recent de statutaire benoeming van meer dan 500 Gentse ambtenaren. Het stadsbestuur had hen in één beweging benoemd, maar zonder de regelgeving te respecteren met name zonder examens in te richten of de betrekkingen open te verklaren. De betrokkenen blijven …

Op 3 april 2015, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Integratie, Personeel, Wonen (+ ruimtelijke ordening)

Een nieuwe maand en alweer een nieuw Gents actieplan. Met de nadruk op plan, want gezwinde uitvoering of tastbare resultaten boeien dit stadsbestuur altijd stukken minder. Maar wat voor schepen Tapmaz (sp.a) een moment de gloire moest worden, draaide uit op een ontgoocheling: niemand ziet iets in …

Ondanks de verbale stoerdoenerij van de schepen in de media bestempelde warempel ook ‘opiniemaker’ Dyab Abou Jahjah het aangekondigde plan als weinig meer dan ‘vage ambtenarentaal’. Meer nog, dit plan zal manifest contraproductief werken. De intensieve controles op discriminatie op de huurmarkt …

Op 26 februari 2015, over deze onderwerpen: Personeel, Stadsdiensten

Als Gentse burger is het niet altijd eenvoudig om je klacht mbt. bvb. een intercommunale behandeld te zien. Naar het vb. van Brugge stelt Sandra Van Renterghem daarom voor om de Gentse ombudsvrouw bevoegd te maken voor alle organisaties die de stad mee beheert …